first heaven

over
Het kenmerkende van het firstheaven werk is dat we de mens en zijn ontwikkeling als een ontvouwing van de ziel of van essentie zien. Het werk is dan ook altijd meditatief en spiritueel van aard. U hoeft niet te kunnen mediteren of gemediteerd te hebben. Het is namelijk heel goed mogelijk om direct aan te sluiten bij onze gewone dagelijkse leef en zelfervaringen. Firstheaven biedt begeleiding, hulp en inspiratie bij persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurd door middel van verschillende werkvormen.

Een manier is de een-op-een bijeenkomst. Zittingen of sessies genoemd. Vaak hebben deze sessies een therapeutische waarde. De nadruk kan ook liggen op begeleiding, coaching, leren of supervisie.

Een tweede manier is de groepsbijeenkomst. Kleinere en grotere groepen, wekelijkse of twee-wekelijkse bijeenkomsten van bijvoorbeeld een dagdeel.

Ten derde zijn er lezingen. Dit zijn meestal interaktieve lezingen. Een inleiding met oefeningen eigenlijk. Bijvoorbeeld een aandachtsmeditatie, een zelfonderzoek n.a.v. het onderwerp van die lezing, soms ook een uitwisseling in tweetallen of met de gehele groep.

Daarnaast zijn er artikelen.  Het zijn opstellen, probeersels, zoektochten en beschouwingen op het raakvlak van spiritualiteit en het maatschappelijk/culturele en politieke leven. Deze vindt u onder de knop weblog.