first heaven

sessies

pathDit is ‘n een op een kontact en heeft als basis de gespreksvorm. U wordt begeleid in het open zelf onderzoek, een zogenaamde OZO. Open betekent dat geprobeerd wordt te onderkennen en herkennen dat we een kritiserende en veroordelende instantie in onszelf hebben. Deze kritikus en controleur wil ons 'zijn zoals we zijn' vasthouden en ons behoeden voor verandering, ook als dit ons ten goed komt. We willen zijn werking en effecten zien en voelen. Zelfonderzoek betekent o.a. dat we onze beelden, conclusies en overtuigingen onderkennen teneinde ze te kunnen oplossen om plaats te maken voor betere en meer open inzichten. Het betekent dat we van ons zelfgevoel en zelfbesef bewust worden. Hierin betrekken we altijd de niveau’s van emotie en gevoel,  energie, lichaamshouding en gedrag.

Lichamelijk gewaar-zijn is daarom in deze sessies altijd meer of minder aan de orde. Dit kan soms ondersteund worden door het doen van ademoefeningen, het richten van de aandacht of het doen van lichaamshoudingen of bewegingen.

Er kan na een intake voor een passend traject of onderwerp gekozen worden. Relaties. Funktioneren in het werk. Leiding geven.

praktische gegevens
Individuele sessies kosten € 70 en een intake € 35
Koppelsessies kosten € 80
Sessie duren gemiddeld 5 kwartier
In bepaalde gevallen kan over de prijs onderhandeld worden.